Kontakty

Predajca

Názov:BASKO.sk s.r.o.
IČO:46477675
DIČ:2023394780
IČ DPH:SK2023394780
Mesto:Dolný Kubín
PSČ:026 01
Adresa:Radlinského 47
Telefón:043 5865 433
E-mail:basko@basko.sk
Kontakt:Juraj Basár

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139