PrevádzkareňBASKO.sk s.r.o.
Radlinského 47
026 01 Dolný Kubín


: 043 5865 433
: juraj@basko.sk

SídloBASKO.sk s.r.o.
Hviezdoslavova 100/26
026 01 Vyšný Kubín

: 46477675
: 2023394780
: SK2023394780
Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 55832/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39