Predajca

Názov:BASKO.sk s.r.o.
IČO:46477675
DIČ:2023394780
IČ DPH:SK2023394780
Mesto:Dolný Kubín
PSČ:026 01
Adresa:Radlinského 47
Telefón:043 5865 433
E-mail:juraj@basko.sk
Kontakt:Juraj Basár
Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 55832/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39